Ostali poslovni subjekti

Slijedite upute i pripremite dokumentaciju za ugovaranje usluge

Frame(6)

1. Pripremite privitke i prijeđite na sljedeći korak

>> Preslika osobne iskaznice ili putovnice

>> Rješenje o upisu ili izvadak iz registra djelatnosti kod nadležnog tijela

>> Ugovor o ortakluku ili dr. slični ugovori, ako su dvije ili više osoba osnivači poslovnog subjekta

>> Izjava o osnivanju ili dr. slični ugovori, ako su dvije ili više osoba osnivači poslovnog subjekta

2. Preuzmite ove dokumente, ispunite ih i (digitalno) potpišite

>> Zahtjev za korištenje platnih usluga
>> Prijava ovlaštenika za korištenje platnih usluga
>> Ugovor o pružanju platnih usluga

Očekivano vrijeme popunjavanja 10 minuta

 

MicrosoftTeams-image-5

3. Na vaš e-mail smo poslali poveznicu za predaju dokumentacije